FLIP BLENDED

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie z metodologii Flip Blended. Jest to połączenie nauczania w klasie oraz  nauczania online. Podczas szkolenia pokażemy jak tworzyć treści online używając najnowszych narzędzi oraz jak facylitować czas zajęć w klasie wyłącznie do działań praktycznych, takich jak quizy, praca w zespołach, projekty, rozwiązywanie problemów, dyskusje i debaty. Dzięki podejściu Flip Blended zwiększycie Państwo zaangażowanie studentów/uczniów oraz pozwolicie na głębsze poznawanie tematów. Dodatkowym rezultatem będzie zmniejszony nakład pracy w domu, zarówno i uczniów jak i kadry nauczającej.

Szkolenie jest organizowane we ścisłej współpracy z British Columbia Institute of Technology, jednostkę, która jako pierwsza wdrożyła wszystkie swoje programy w metodologii Flip Blended.

Dla kogo?

Każdy nauczyciel, wykładowca, edukator może wziąć w nim udział bez wychodzenia z domu. Warunek to posiadanie dostępu do komputera i Internetu.

Podczas szkolenia praktycznie uczymy:

BOPPPS – technikę planowania efektywnych lekcji; co to jest flip-blended i rodzaje zastosowań; jak tworzyć lekcję flip-blended; jak zaplanować ewaluację i weryfikację wiedzy w trybie online; uczenie ze wzmacnianiem

Jak tworzyć materiały online; narzędzia do nagrywania filmów i facylitacji dyskusji online; jak skrócić nakład pracy, a zwiększyć efektywność; praca w zespołach a praca w grupach – różnice

Mini lekcje w praktyce oraz ćwiczenia na podstawie różnych use case’ów

Informacje organizacyjne

  • Każde szkolenie przygotowujemy w oparciu o realne potrzeby, Dlatego zapraszamy do konsultacji, które pozwolą nam przygotować rozwiązanie szyte na miarę. 
  • Szkolenie realizujemy w siedzibie klienta, w ustalonych dniach i godzinach lub w formule online na platformie do prowadzenia dynamicznych szkoleń zdalnych.
  • W ramach szkolenia zapewniamy, przeprowadzanie szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat.
  • Wymagania: dostęp do komputera i Internetu.

dr inż. Michał Aibin

Opiekun merytoryczny kompetencji cyfrowych i informatyki Założyciel Instytutu Innowacyjnej Edukacji, współwłaściciel firmy CodeRunner. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, obecnie Profesor w British Columbia Institute of Technology w Vancouver w Kanadzie. Prywatnie pasjonat jeździectwa.
Mentor wspierający zespół trenerów w obszarach ogólnej edukacji IT, programowania w językach Java, C++, R, baz danych oraz Javascript, a także zarządzania projektami w biznesie.

dr Beata Master

Trener, coach, mediator, superwizor procesów Superwizor procesów, coach, trener kompetencji interpersonalnych, wykładowca akademicki, autorka książkek.
Przeprowadziła ponad 550 godzin procesów indywidualnych oraz 3500 godzin trenerskich. Kluczowym obszarem jej zainteresowań jest edukacja, rozwój oparty na wolności myślenia, bycia, działania oraz relacji. Zajmuje się na co dzień rozwijaniem wiedzy, kompetencji i umiejętności własnych..