Komercjalizacja badań naukowych dla AEH

Już w czerwcu rozpoczniemy cykl szkoleń dla kadry naukowo-dydaktycznej Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie w obszarze komercjalizacji badań naukowych.

Uczestnicy poznają najważniejsze pojęcia z obszaru komercjalizacji wyników badań, problematykę innowacji oraz modeli ich tworzenia i komercjalizacji, założenia, a także czynniki sprzyjające oraz ograniczające komercjalizację wyników badań w Polsce. Uczestnicy poznają też sposoby finansowania przedsięwzięć, istotę i strukturę biznesplanu oraz poznają zasady tworzenia prezentacji biznesowych.

Podczas szkolenia uczestnicy będą pracować zarówno indywidualnie, jak i w grupach celem wypracowania konkretnego efektu końcowego.

Udostępnij

Już w czerwcu rozpoczniemy cykl szkoleń dla kadry naukowo-dydaktycznej Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie w obszarze komercjalizacji badań naukowych.

Uczestnicy poznają najważniejsze pojęcia z obszaru komercjalizacji wyników badań, problematykę innowacji oraz modeli ich tworzenia i komercjalizacji, założenia, a także czynniki sprzyjające oraz ograniczające komercjalizację wyników badań w Polsce. Uczestnicy poznają też sposoby finansowania przedsięwzięć, istotę i strukturę biznesplanu oraz poznają zasady tworzenia prezentacji biznesowych.

Podczas szkolenia uczestnicy będą pracować zarówno indywidualnie, jak i w grupach celem wypracowania konkretnego efektu końcowego.

Zobacz więcej