ZALETY METODOLOGII

Co sprawia że metoda Flip Blended przynosi korzyści zarówno uczniom, jak i nauczycielom? Zacznijmy od początku i przedstawmy trochę faktów.  Zastanówmy się jak wygląda współczesna edukacja.  Weźmy na przykład klasę lub salę  jako przestrzeń. Miejsce, w którym uczniowie spędzają większość czasu, przygotowując się do odniesienia sukcesu we współczesnym świecie. Markery zastąpiły kredę tablice interaktywne zastąpiły klasyczne tablice, meble są ładniejsze, a może w każdej klasie jest też projektor.  Ustawienie ławek najczęściej jest klasyczne, pozwalające uczniom patrzeć na plecy swojego kolegi.

Nauczyciel ma określoną przestrzeń – zwykle przed klasą, przy tablicy lub na katedrze – w której wykorzystuje znaczniki, tablice, projektory i inne narzędzia do prowadzenia wykładu. Przez cały czas uczniowie, którzy siedzą we własnej części klasy, starannie ułożeni w rzędy, w równej odległości od siebie – powinni zwracać uwagę na ten wykład, odrobić lekcje, a następnie odtworzyć większość nowych informacji w ustandaryzowanym teście.

Wiemy już, że taka koncepcja nauki  nie może zapewnić doskonałych wyników  dla wszystkich. Mimo to miała ona niewiarygodnie długą kadencję i wciąż jeszcze trzyma się dobrze. Dobra wiadomość jest taka, że ​​wszystko zaczęło się zmieniać, dzięki metodzie Flip Blended.

Głównym celem metody Flip Blended jest poprawa uczenia się i osiągnięć uczniów poprzez odwrócenie tradycyjnego modelu klasy. Zajęcia są skoncentrowane na rozumieniu ucznia, a nie na wykładzie. Aby to osiągnąć, nauczyciele przygotowują krótkie wykłady wideo online, które uczniowie mogą obejrzeć w dowolnym miejscu i czasie  przed następną lekcją. W klasie natomiast rozwija się i doskonali materiał poprzez wspólne ćwiczenia edukacyjne, projekty i dyskusje. Zasadniczo zadanie domowe, które zwykle wykonuje się w domu, odbywa się w klasie, natomiast wykłady, które zwykle wykonuje się w klasie, są oglądane w domu.

Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów korzyści płynących ze stosowania metody Flip Blended jest przypadek amerykańskiej szkoły Clintondale High School  w stanie Michigan. Procent niezaliczonych egzaminów, dzięki stosowaniu metody flip blended, na koniec pierwszego roku spadł z 38% do 19% (język angielski), z 44% do 13% (matematyka), z 40% do 19% (nauki przyrodnicze). Szkoła do dziś stosuje ten system, który zyskał uznanie zarówno wśród prowadzących, jak i uczniów.

Na tej stronie przedstawimy Państwu 10 głównych zalet metodologii

FLIP BLENDED

WIĘKSZE ZAANGAŻOWANIE

Jak pokazują światowe badania przeprowadzone na uniwersytetach oraz w szkołach średnich poziom zaangażowania uczniów wzrasta prawie dwukrotnie w porównaniu do standardowych zajęć. Spowodowane jest to wzięciem przez uczniów odpowiedzialności za swoją naukę. Uczniowie nie są już tylko odbiorcami wiedzy przekazywanej przez nauczyciela, ale czynnie uczestniczą w tym procesie poprzez ćwiczenia praktyczne i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem konkretnych  przykładów.

LEPSZA KOMUNIKACJA

Kolejną zaletą Flip Blended jest poprawa umiejętności komunikacji i rozwoju myślenia krytycznego. Na podstawie wyników badań wykazano, że uczniowie czuli, że środowisko uczenia się w trybie Flip Blended było bardziej interaktywne, a także zgodzili się, że nauczyciel ma więcej czasu na rozwiązywanie problemów i odpowiedzi na pytania. Model uczenia się pozwala  nauczycielom na przejście z kształcenia opartego na instruktywnym przekazywaniu wiedzy do kształcenia skoncentrowanego na uczniu, opierającym się na doskonaleniu komunikacji uczniów.

WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ

PRACA W ZESPOŁACH

Metodologia Flip Blended pozwala wykorzystać czas zajęć na opanowanie umiejętności poprzez wspólne projekty i dyskusje. To zachęca uczniów do nauczania i uczenia się od siebie nawzajem. Pozwalając uczniom uczestniczyć we własnej nauce, są w stanie doskonalić zdobytą wiedzę, co z kolei buduje zaufanie. Ponadto nauczyciele mają możliwość identyfikowania błędów w myśleniu lub zastosowaniu danych koncepcji i mają więcej przestrzeni do interakcji spersonalizowanej.

ROZWÓJ OSOBISTY

Uczniowie są zobowiązani do przygotowywania się na zajęcia, a tym samym ich własna odpowiedzialność za uczenie się jest zwiększona. Pozwala to również uczniowi na samodzielne kierowanie nauką i wyznaczanie łatwo osiągalnych celów.

ROZWÓJ LIDERÓW

Kolejne badania pokazują, że Flip Blended był postrzegany jako ułatwienie zdobywania wiedzy przez uczniów i stymulowanie aktywnego uczenia się. Dodatkowo, dzięki pracy w zespołach, kształtowanie i edukacja umiejętności przywódczych stało się automatycznym efektem uczenia, gdzie każdy pełni rolę odpowiedzialnego członka zespołu, a jednocześnie wszyscy wspierają się w wykonywaniu zadań. Poprzez odpowiednio dobrane aktywności, budujemy u uczniów pewność siebie i zaangażowanie.

CELE DOPASOWANE DO POTRZEB

W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli Flip Blended zapewnia dostęp do materiałów wideo swoich uczniów przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Pozwala to na lepsze dopasowanie stylu i kolejności uczenia się, a także zwiększa jakość nauczania, jakie otrzymują ich uczniowie. Jeżeli technika ta jest zaimplementowana prawidłowo, uczniowie mogą mieć więcej czasu dla siebie.

CZĘSTSZY FEEDBACK

Jeśli uczniowie i nauczyciele mają skorzystać z informacji zwrotnych, muszą być nie tylko terminowe i częste, ale także przydatne do poprawy wyników. Flip blended pozwala na otrzymanie efektywnego feedback’u poprzez zajęcie się trzema obszarami: co zrobili dobrze studenci, co studenci powinni poprawić i jak wprowadzić tę poprawę. Informacje zwrotne mogą przybierać różne formy: formatywne / podsumowujące, indywidualne / grupowe, pisemne / zakodowane komentarze oraz wykresy i rubryki podstawowych cech zadań.

MOŻLIWOŚĆ PRACY ZDALNEJ

UCZENIE ZE WZMACNIANIEM

Wprowadzenie innowacyjnej techniki uczenia ze wzmacnianiem pozwala na osiągnięcie wysokiej skuteczności nauki i zapamiętywania informacji. Jest to sposób uczenia inspirowany osiągnieciami psychologii behawioralnej. Wyobraźmy sobie na przykład małe dziecko, które uczy się chodzić. Próbując się nauczyć tego zadania wykonuje rozmaite akcje metodą prób i błędów. Dzięki zmysłom otrzymuje pewne bodźce ze świata i podejmuje w zależności od nich pewne akcje. Jeśli utrzyma równowagę, to dobre akcje, które były udane będą przez nie wykonywane częściej i coraz lepiej (wzmocnienie pozytywne). Jeśli wywróci się, to następnym razem będzie się starało nie podejmować działań skutkującym takim rezultatem. I tak, aż nauczy się chodzić. Podstawy tej techniki są używane do planowania aktywności w metodologii Flip Blended.