MICROSOFT OFFICE

O szkoleniu

Szkolenie pozwala na wzmocnienie umiejętności wykorzystania pakietu Microsoft Office i obejmuje zagadnienia związane z Wordem, Powerpointem i Excelem. Podczas szkolenia, uczymy pracy z dokumentami w Word, następnie przechodzimy do szlifowania wiedzy o tworzeniu slajdów i prezentacji w PowerPoint, i ostatecznie szkolimy z pracy z arkuszami kalkulacyjnymi w Excel’u.

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest do osób, które pracują już z komputerem i pakietem MS Office, nie czują się jednak zaawansowanymi użytkownikami, i chcieliby się dokształcić w tym zakresie.

Podczas szkolenia praktycznie uczymy:

Zapoznamy się ze składnikami pakietu, poznamy różne wersje pakietu Office i tryb zgodności a na koniec omówimy motywy i szablony.

W trakcie szkolenia zapoznamy się z wszystkimi funkcjami Powerpoint’a, Word’a oraz Excel’a.

Podczas szkolenia uczestnicy uczą się jak współdzielić dokumenty, dokonać recenzji oraz gdzie znajdować pomocy w przypadku napotkania problemów 

Informacje organizacyjne

  • Każde szkolenie przygotowujemy w oparciu o realne potrzeby, Dlatego zapraszamy do konsultacji, które pozwolą nam przygotować rozwiązanie szyte na miarę. Standardowe szkolenie trwa 16h / 2 dni szkoleniowe.
  • Szkolenie realizujemy w siedzibie klienta, w ustalonych dniach i godzinach lub w formule online na platformie do prowadzenia dynamicznych szkoleń zdalnych.
  • W ramach szkolenia zapewniamy, przeprowadzanie szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat.
  • Wymagania: dostęp do komputera i Internetu.

Dlaczego my?

mgr inż. Sławomir Jakóbczak

Trener szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych Wykładowca i instruktor prowadzący zajęcia z przedmiotów informatycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych a także na szkoleniach komercyjnych i unijnych.
Współpracuje Z CKU przy Politechnice Świętokrzyskiej jako certyfikowany instruktor Autodesk (AutoCAD) a także prowadzi zajęcia z DTP.

mgr Tomasz Żelichowski

Opiekun merytoryczny w obszarze kompetencji cyfrowych Certyfikowany egzaminator oraz licencjonowany Microsoft Office Specialist. Posiada certyfikat ECDL Core oraz ECDL Advanced. Ukończył również specjalistyczne szkolenie trenerów do pracy z młodzieżą szkolną i osobami starszymi.
Od 12 lat trener szkoleń informatycznych oraz działalności biznesowej. Przeprowadził już ponad 7000 godzin w ramach szkoleń.