Program FLIP BLENDED

DUKACJA W NOWYM ŚWIECIE

Zmiana jest stałą częścią rozwoju. Ale sama zmiana się zmieniła – przyśpieszyła i staje się nieobliczalna. W tym nowym świecie na nowo potrzeba określić ramy edukacji – tego co i jak robimy na uczelniach i w szkołach. Uczniowie i studenci mają nieograniczony dostęp do najlepszego (i najgorszego) podręcznika jakim jest Internet. Chat GTP coraz chętniej i lepiej wyręcza nas w zwykłych zadaniach. Jak można na to konstruktywnie odpowiedzieć nie uciekając w zakazy, inwigilację czy podchwytliwe pytania.

FLIP BLENDED LEARNING

Szkolenie Flipped Blended Learnig jest właśnie taką przestrzenią wypracowywania rozwiązań, które z jednej strony wykorzystują nowe technologie, ale z drugiej umiejscawiają człowieka – nauczyciela i wykładowcę w centrum działań dydaktycznych. Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów korzyści płynących ze stosowania metody Flip Blended jest przypadek amerykańskiej szkoły Clintondale High School w stanie Michigan. Procent niezaliczonych egzaminów, dzięki stosowaniu metody flip blended, na koniec pierwszego roku spadł z 38% do 19% (język angielski), z 44% do 13% (matematyka), z 40% do 19% (nauki przyrodnicze).

Dla kogo?

Dla nauczycieli, wykładowców akademickich, edukatorów.  

METODOLOGIA PRACY
Praca hybrydowa: zajęcia stacjonarnie, online, e-learning
Czas trwania 52h (32h zajęć stacjonarnych + 16h zajęć online + 4h e-learning)
Grupa szkoleniowa do 16 osób

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
– Rozwiniesz i wzmocnisz obecne kompetencji do skutecznego prowadzenia zajęć
– Oszczędzisz czas i nie będziesz musiał wielokrotnie powtarzać tych samych treści
– Będziesz odczuwał większą satysfakcje z prowadzenia zajęć
– Usprawnisz proces i zwiększysz skuteczność nauczania poprzez wdrożenie i skuteczne wykorzystanie nowoczesnych metodologii nauczania i technologii
– Sprawisz, że Twoje zajęcia będą dużo atrakcyjniejsze dla studentów i uczniów.

Program

Zjazd pierwszy – 16h

Edukacja w nowym świecie. BOPPPS – technikę planowania efektywnych lekcji; co to jest Flip Blended i rodzaje zastosowań; jak tworzyć lekcję Flip Blended; jak zaplanować ewaluację i weryfikację wiedzy w trybie online; uczenie ze wzmacnianiem

Zjazd drugi – 16h

Jak tworzyć materiały online; narzędzia do nagrywania filmów i facylitacji dyskusji online; jak skrócić nakład pracy, a zwiększyć efektywność; praca w zespołach a praca w grupach – różnice

Zjazd trzeci -16h

Mini lekcje w praktyce oraz ćwiczenia na podstawie różnych use case’ów

Moduł e-learning – 4h

Przykłady wdrożeń metodologii, dobre praktyki.

Informacje organizacyjne

  • Każde szkolenie przygotowujemy w oparciu o realne potrzeby, Dlatego zapraszamy do konsultacji, które pozwolą nam przygotować rozwiązanie szyte na miarę
  • Szkolenie realizujemy w siedzibie klienta, w ustalonych dniach i godzinach lub w formule online na platformie do prowadzenia dynamicznych szkoleń zdalnych.
  • Szkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu 
  • Wymagania: dostęp do komputera i Internetu

Rekomendacje

Szkolenie zachęciło mnie do aktywnego poszukiwania i korzystania z nowych rozwiązań technologicznych, nowych metod i form prowadzenia zajęć. Pozwoliło na refleksję nad własnym warsztatem pracy

Bardzo ciekawe zajęcia, Interesujące zagadnienia, bardzo przydatne w obszarze dydaktyki. Osoby prowadzące - profesjonalne, komunikatywne, utrzymujące kontakt z grupą. Jestem zainteresowana kolejnymi wydarzeniami, w ramach których będzie można lepiej poznać narzędzia praktyczne znajdujące zastosowanie w prowadzeniu zajęć.

Gratuluję - perfekcyjnie przeprowadzona konferencja, bardzo dobra organizacja i kontakt, profesjonalnie przygotowana kampania w wielu kanałach komunikacyjnych. Atrakcyjne i inspirujące treści. Chętnie wezmę udział w kolejnych wydarzeniach online lub stacjonarnie

Świetne szkolenie doskonalące warsztat pracy nauczyciela akademickiego. Dużo praktyki i doświadczania. Super narzędzia i technologie i przede wszystkim życzliwa atmosfera pozwalająca wyjść że strefy komfortu i spróbować nowych metod pracy.

Dużo ciekawych inspiracji, nieoczywiste przykłady jak uczyć budując kompetencje przyszłości, dobre praktyki z innych krajów.

Zaufali nam