Nasze Programy

Oferujemy programy szkoleniowe dopasowane do potrzeb naszych klientów.

Każde szkolenie konsultujemy z zamawiającym i modyfikujemy program tak, aby odpowiadało ono konkretnym potrzebom. Po szkoleniu, jesteśmy dostępni w ramach konsultacji.

Oferujemy programy szkoleniowe skierowane do szkół i uczelni z obszaru innowacyjnej dydaktyki, programy z obszaru informatyki i IT, kompetencji cyfrowych a także rozwoju osobistego.

Posiadamy również duże doświadczenie w obszarze realizacji projektów ze środków unijnych, pomagamy w opracowaniu i konsultujemy wnioski o dofinansowanie. 

Zapraszamy do indywidualnego kontaktu: szkolenia @iie.edu.pl

PROGRAMY DLA SZKÓŁ I UCZELNI

To obszar, w którym oferujemy innowacyjne programy pozwalające nabyć umiejętności pracy z uczniem, studentem, podopiecznym, z zakresu:

 • Flip Blended Learning
 • Problem Solving – rozwiązywanie problemów
 • E-learning w dydaktyce
 • AI w edukacji – narzędzia i aplikacje, zastosowaniu AI i Chatu GPT w dydaktyce akademickiej
 • Innowacyjne metody dydaktyczne w pracy wykładowcy
 • Case teaching – nauczanie przez doświadczenie
 • Grywalizacja – nauczanie przez zaangażowanie
 • Storytelling – budowanie zajmujących narracji
 • Design Thinking – myślenie projektowe
 • Metoda eksperymentu w procesie nauczania
 • Dydaktyka cyfrowa – edukacja online
 • Nauczyciel w roli coach’a
 • TIK w dydaktyce
 • Komercjalizacja badań naukowych
 • Marketing naukowy, Social Media Marketing
 • Praca ze studentem / uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych
 • Planowane i prowadzenie angażujących zajęć / lekcji. 
 • Peer To Peer learning 
 • Zielona transformacja w dydaktyce szkolnej i akademickiej 

INFORMATYKA I IT

To obszar, w którym oferujemy programy pozwalające nabyć umiejętności pracy z najnowszymi technologiami cyfrowymi i metodologiami projektowymi, z zakresu:

 • Bazy danych /SQL /noSQL
 • Programowanie /Java /C++ /Python /Visual Basic /Kotlin /PHP
 • Obliczenia w chmurze /Cloud Computing
 • Praca na dużych zasobach danych /Big Data
 • Uczenie maszynowe, głębokie /machine learning /deep learning /AI
 • Robotyka
 • Analiza projektów /Business Analytics
 • Projektowanie aplikacji mobilnych /Android /IOS
 • Administrowanie stronami www
 • Obsługa serwisów www
 • Bezpieczeństwo sieci / Testy penetracyjne
 • Testowanie oprogramowania
 • Tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemami bezpieczeństwa informacji
 • Data Mining
 • Analiza i wizualizacja danych w R
 • Inżynieria użyteczności i narzędzia UX Design
 • Docker / Kubernetes

KOMPETENCJE CYFROWE

To obszar, w którym oferujemy programy pozwalające na rozwój biznesu poprzez doskonalenie kompetencji i rozwój pracowników z zakresu:

 • Pakiet Microsoft Office
 • Obsługa komputera
 • Administracja stron www
 • Grafika komputerowa, modelowanie 3D
 • Zaawansowane prezentacje multimedialne
 • VBA w MS Excel

ROZWÓJ OSOBISTY

To obszar, w którym oferujemy programy pozwalające na doskonalenie własnych kompetencji w pracy z drugim człowiekiem oraz rozwoju osobistego, a także dbanie o relacje oraz dobrostan własny i drugiej osoby, z zakresu:

 • Coaching osobisty jako relacja pozwalająca osiągać ponadprzeciętne wyniki
 • Coaching zespołowy i narzędziowy
 • Work-life-balance jako koncepcja równowagi
 • Trening uważności
 • Wellbeing jako koncepcja dbania o wspólny dobrostan
 • Budowanie marki osobistej