NOWE SZKOLENIA DLA WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu „WUP AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” współfinansowanego z programu POWER nieustanie podnosi kompetencje i umiejętności swojej kadry. Cieszymy się, że jako Instytut Innowacyjnej Edukacji możemy wspierać uczelnię w tym obszarze, dzieląc się naszą specjalistyczna widzą. Już niebawem przeszkolimy kadrę min z testowania oprogramowania oraz programowania w językach C# i technologii .NET.

Udostępnij

Zobacz więcej