OBSŁUGA KOMPUTERA

O szkoleniu

Na szkoleniu nauczysz się wszystkiego co niezbędne do samodzielnego korzystania z komputera i poruszania się po Internecie. Otworzą się przed Tobą nowe możliwości. Zyskasz szansę na lepszą pracę, dzięki podniesieniu poziomu swoich kompetencji zawodowych oraz umiejętności wyszukania w Internecie ciekawych ofert pracy.

Dla kogo?

Każdy nauczyciel, wykładowca, edukator może wziąć w nim udział bez wychodzenia z domu. Warunek to posiadanie dostępu do komputera i Internetu.

Podczas szkolenia praktycznie uczymy:

Obejmuje wstęp dotyczący obsługi komputera, przyswojenie podstawowych funkcji związanych z poprawną pracą w systemie oraz możliwości późniejszego wykorzystania poznanych wiadomości w praktyce.

W trakcie szkolenia zapoznamy się z podstawowymi funkcjami Powerpoint’a, Word’a, Excel’a oraz Outloook’a.

Część obejmująca obsługę Internetu, to wykorzystanie tego tak popularnego w ostatnich czasach narzędzia do indywidualnych potrzeb i funkcji.

Informacje organizacyjne

  • Każde szkolenie przygotowujemy w oparciu o realne potrzeby, Dlatego zapraszamy do konsultacji, które pozwolą nam przygotować rozwiązanie szyte na miarę. Standardowe szkolenie trwa 16h / 2 dni szkoleniowe.
  • Szkolenie realizujemy w siedzibie klienta, w ustalonych dniach i godzinach lub w formule online na platformie do prowadzenia dynamicznych szkoleń zdalnych.
  • W ramach szkolenia zapewniamy, przeprowadzanie szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat.
  • Wymagania: dostęp do komputera i Internetu.

Dlaczego my?

mgr Tomasz Żelichowski

Opiekun merytoryczny w obszarze kompetencji cyfrowych Certyfikowany egzaminator oraz licencjonowany Microsoft Office Specialist. Posiada certyfikat ECDL Core oraz ECDL Advanced. Ukończył również specjalistyczne szkolenie trenerów do pracy z młodzieżą szkolną i osobami starszymi.
Od 12 lat trener szkoleń informatycznych oraz działalności biznesowej. Przeprowadził już ponad 7000 godzin w ramach szkoleń.

mgr inż. Sławomir Jakóbczak

Trener szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych Wykładowca i instruktor prowadzący zajęcia z przedmiotów informatycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych a także na szkoleniach komercyjnych i unijnych.
Współpracuje Z CKU przy Politechnice Świętokrzyskiej jako certyfikowany instruktor Autodesk (AutoCAD) a także prowadzi zajęcia z DTP.