PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA FLIP BLENDED

Jak zwiększyć poziom zaangażowania uczniów lub studentów podczas zajęć? Jak sprawić, aby poziom wiedzy  był wyrównany dla wszystkich, a jednocześnie na tyle wysoki, aby uczniowie/studenci osiągali bardzo dobre wyniki  podczas matur, egzaminów, czy też później  w życiu  zawodowym? Nieustanny rozwój technologii a także wiedzy na temat uczenia się, pracy mózgu, etapów rozwoju powodują, że wciąż szukamy  nowych sposobów nauczania i transferu wiedzy,  które pozwolą uczyć skuteczniej, sprawniej i efektywniej przy jednoczesnym  zachowaniu komfortu dla obydwu stron tego procesu.  Odpowiedzią na to możemy być metoda Flip Blended.

Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów korzyści płynących ze stosowania metody Flip Blended jest przypadek amerykańskiej szkoły Clintondale High School w stanie Michigan. Procent niezaliczonych egzaminów, dzięki stosowaniu metody Flip Blended, na koniec pierwszego roku spadł z 38% do 19% (język angielski), z 44% do 13% (matematyka), z 40% do 19% (nauki przyrodnicze). Szkoła do dziś stosuje ten system, który zyskał uznanie zarówno wśród prowadzących, jak i uczniów.

Obecnie wiele szkół wdraża tzw. blended learning albo flipped classroom (odwrócona klasa). Program Flip Blended jest unikatowym połączeniem tych dwóch metodologii. W Północnej Ameryce (USA i Kanada) Flip Blended staje się stopniowo podstawową metodą stosowaną na szczeblu szkolnictwa zarówno średniego jak i wyższego. Szacuje się, że nawet 93% wykładowców i asystentów stosuje tą metodę.  Siedem na dziesięciu z nich spodziewa się, że 70% wszystkich kierunków  na studiach do 2021, będzie realizowana bazując na metodzie Flip Blended.

CO TO JEST BLENDED LEARNING?

Blended Learning jest metodą, która łączy dwa aspekty uczenia się: bezpośrednią twarzą w twarz oraz zdalną poprzez instrukcje online, które odtwarzane są w dogodnym dla uczestników nauczania  czasie. Czas spędzony z nauczycielem jest wykorzystywany do bezpośredniego  zaangażowania np. poprzez prace grupowe czy projektowe oraz zdobywania interaktywnych doświadczeń. Równolegle, uczestnicy mogą korzystać z bogatej w materiały sieci, o każdej porze dnia, z jakiekolwiek miejsca. Daje to uczniom dużą elastyczność, tak potrzebną w natłoku innych zajęć. Dodatkowo, istnieje spore grono naukowców, prowadzących badania nad blended learningiem, którzy podkreślają, że blended learning to nie tylko zaoszczędzony czas i wygoda dla uczniów, ale również doskonałe wyniki w nauce, poparte zwiększona liczbą rejestracji na studia.

Poniższa grafika prezentuje główne założenia metodologii Blended Learning.

CO TO JEST FLIPPED CLASSROOM?

Celem tej metody jest przeniesienie centrum uwagi z nauczycieli na uczniów. Nauczyciel podczas lekcji, zamiast prowadzić wykład, poświęca czas na  niezrozumiałe dla uczniów zagadnień poprzez wprowadzanie aktywne metody i ćwiczeń.  Służą one też do utrwaleniu wiedzy oraz odnajdywania ich nowych kontekstów i zastosowań.  Metoda flipped classroom (inaczej odwrócona klasa) sprzyja większemu spersonalizowaniu nauki i pracy w zespołach. Jak pokazują przykłady szkół, które wprowadziły tę metodologię, przekłada się ona na większe zaangażowanie uczniów i lepsze efekty edukacyjne.

Poniższa grafika prezentuje główne założenia metodologii Flipped Classroom.

DLACZEGO ŁĄCZYMY TE DWA KONCEPTY?

Jesteśmy zespołem pasjonatów którzy wierzą, że edukacja może być lepsza i bardziej innowacyjna. Czerpiąc informacje od najlepszych w dziedzinie, podjęliśmy współpracę w zakresie innowacyjnych programów edukacyjnych z British Columbia Institute of Technology w Vancouver, Kanadzie. Dzięki ich pomocy i doświadczeniu, zbudowaliśmy wspólnie hybrydowy program, przygotowany na wyzwania edukacji XXI wieku. Metodologia flip-blended jest już stosowana na BCIT, a wyniki badań pokazują pozytywne efekty jej działania.

Poniższa grafika podsumowuje główne aspekty hybrydowej metodologii Flip Blended.