PODSTAWY ADMINISTRACJI STRON WWW

O szkoleniu

Standardowy zakres szkolenia obejmuje wszystkie czynności administracyjne, dobre praktyki w obsłudze strony oraz sposoby rozwiązywania najczęstszych problemów. Od tematów obróbki zdjęć (np. w programie Gimp), po tematy kluczowe (jak aktualizacje, poprawne dodawanie treści pod kątem pozycjonowania w wyszukiwarkach czy bezpieczeństwo). Na koniec szkolenia uczestnicy poznają też systemy CMS, takie jak WordPress.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób delegowanych do administracji stroną internetową oraz jej środowiskiem (serwerem), oraz właścicieli stron internetowych, którzy chcą podjąć się modyfikacji treści osobiście.

Podczas szkolenia praktycznie uczymy:

Przedstawiony program zakłada, że uczestnik szkolenia będzie potrafił zaprojektować oraz wykonać strony internetowe korzystając z języka HTML oraz ze stylów kaskadowych CSS.

W trakcie szkolenia zapoznamy się z podstawowymi funkcjami JavaScript.

Część obejmująca obsługę edytorów kodu, takich jak Visual Studio czy Sublime.

Informacje organizacyjne

  • Każde szkolenie przygotowujemy w oparciu o realne potrzeby, dlatego zapraszamy do konsultacji, które pozwolą nam przygotować rozwiązanie szyte na miarę
  • Szkolenie realizujemy w siedzibie klienta, w ustalonych dniach i godzinach
  • W ramach szkolenia zapewniamy dojazd trenera, przeprowadzanie szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat.

Dlaczego my?

mgr Tomasz Żelichowski

Opiekun merytoryczny w obszarze kompetencji cyfrowych Certyfikowany egzaminator oraz licencjonowany Microsoft Office Specialist. Posiada certyfikat ECDL Core oraz ECDL Advanced. Ukończył również specjalistyczne szkolenie trenerów do pracy z młodzieżą szkolną i osobami starszymi.
Od 12 lat trener szkoleń informatycznych oraz działalności biznesowej. Przeprowadził już ponad 7000 godzin w ramach szkoleń.

mgr inż. Sławomir Jakóbczak

Trener szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych Wykładowca i instruktor prowadzący zajęcia z przedmiotów informatycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych a także na szkoleniach komercyjnych i unijnych.
Współpracuje Z CKU przy Politechnice Świętokrzyskiej jako certyfikowany instruktor Autodesk (AutoCAD) a także prowadzi zajęcia z DTP.