ROGRAMOWANIE W ASP.NET ORAZ C#

O szkoleniu

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności programowania w języku C# oraz zapoznanie się z platformą tworzenia aplikacji webowych ASP.NET. Program szkolenia ułożony jest tak, by dostarczał wiedzy niezbędnej do późniejszego zrozumienia platformy, umiejętności pisania i debuggowania kodu. Warsztaty prowadzone są z użyciem narzędzi stosowanych przy prawdziwych projektach (IDE, kontrola wersji, testowanie, notacja UML) tak, aby walory praktyczne szkolenia były jak największe.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do programistów, pragnących poznać język .NET.

Podczas szkolenia praktycznie uczymy:

Nauczymy Cię zastosowania i użytkowania C# – a wprowadzenie zaczniemy od instalacji Visual Studio

Nauczymy Cię parsować tekst, wczytywać i dokonywać operacji na nim. Wykonamy też przeróżne ćwiczenia liczbowe

Po wprowadzeniu do C# przejdziemy do tematów związanych z frameworkiem ASP.NET i nauczymy Cię jak budować zoptymalizowane narzędzia webowe

Informacje organizacyjne

  • Każde szkolenie przygotowujemy w oparciu o realne potrzeby, dlatego zapraszamy do konsultacji, które pozwolą nam przygotować rozwiązanie szyte na miarę
  • Szkolenie realizujemy w siedzibie klienta, w ustalonych dniach i godzinach
  • W ramach szkolenia zapewniamy dojazd trenera, przeprowadzanie szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat

Dlaczego my?

mgr inż. Kamil Wawrzeńczyk

Trener szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych Informatyk i trener technik IT, uzyskał tytuł magistra inżyniera elektrotechniki ze specjalnością automatyka na Politechnice Świętokrzyskiej. Pierwsze szkolenie poprowadził w 2009 roku.
Specjalista z zakresu Excela i VBA, jak również HTML, CSS, języków programowania jak Turbo Pascal, Delphi, C, C++ oraz PHP i Javascript.

dr inż. Michał Aibin

Opiekun merytoryczny kompetencji cyfrowych i informatyki. Współwłaściciel firmy CodeRunner. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, obecnie Profesor w British Columbia Institute of Technology w Vancouver w Kanadzie. Prywatnie pasjonat jeździectwa.

Mentor wspierający zespół trenerów w obszarach ogólnej edukacji IT, programowania w językach Java, C++, R, baz danych oraz Javascript, a także zarządzania projektami w biznesie.