GRYWALIZACJA

O szkoleniu

Grywalizacja to umiejętne wykorzystywanie mechanizmów stosowanych w świecie gier i przeniesienie ich na proces edukacyjny w taki sposób, aby uzyskać wysokie zaangażowanie w wykonywanie zadań dotąd uważanych za niezbyt interesujące. Włączenie elementu grywalizacji sprawia, że uczniowie chętniej podejmują nowe wyzwania, a poczucia celu i sprawczości, element nagrody za włożony wysiłek a także przyzwolenie na popełnianie błędów, dodatkowo wzmaga zaangażowanie. Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie wykorzystania gier w edukacji. Chodzi o zapoznanie uczestników z możliwościami jakie daje zastosowanie gamifikacji w nauczaniu konkretnych przedmiotów. W ramach szkolenia uczestnicy będą rozwijać umiejętności niezbędne do skutecznego i sprawnego korzystania z gamifikacji w połączeniu z innymi metodami aktywizującymi.

Dla kogo?

Każdy nauczyciel, wykładowca, edukator może wziąć w nim udział bez wychodzenia z domu. Warunek to posiadanie dostępu do komputera i Internetu.

Podczas szkolenia praktycznie uczymy:

Podstawy gamifikacji. Dlaczego ludzie grają – aspekty psychologiczne i społeczne gier, mechanika gier.

Jak poprowadzić zajęcia wykorzystując do tego wybrane narzędzia i programy TIK, przydatne do realizacji metody grywalizacji.

Podczas szkolenia uczestnicy tworzą własne gry dopasowane do konkretnych przedmiotów i zajęć. Praca w zespołach. Facylitacja jako nowa rola prowadzącego.

Informacje organizacyjne test

  • Każde szkolenie przygotowujemy w oparciu o realne potrzeby, Dlatego zapraszamy do konsultacji, które pozwolą nam przygotować rozwiązanie szyte na miarę. Standardowe szkolenie trwa 16h / 2 dni szkoleniowe.
  • Szkolenie realizujemy w siedzibie klienta, w ustalonych dniach i godzinach lub w formule online na platformie do prowadzenia dynamicznych szkoleń zdalnych.
  • W ramach szkolenia zapewniamy, przeprowadzanie szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat.
  • Wymagania: dostęp do komputera i Internetu

Dlaczego my?

dr Dominika Hofman-Kozłowska

Trener w obszarze innowacyjnej edukacji, superwizor W obszarze naukowym podejmuje refleksję nad przyszłością i rozwojem edukacji integralnej, personalistycznej i demokratycznej. Jej życie kręci się wokół edukacji. Z fascynacją zgłębia tajniki edukacji alternatywnej.
W obszarze aktywności zawodowej kieruje Centrum Dydaktyki w Uniwersytecie Otwartym UŚ. Dodatkowo prowadzi szkolenia, głównie dla nauczycieli szkolnych, akademickich i edukatorów.

dr Tomasz Tokarz

Opiekun merytoryczny szkoleń dla szkół i uczelni Trener, coach, mediator, wykładowca akademicki. Absolwent studiów menedżerskich, szkoły trenerów biznesu, studiów coachingu, mediacji oraz systemowej terapii rodzin. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami.
Kluczowym obszarem jego działalności jest promowanie edukacji opartej na uznaniu podmiotowości ucznia i nauczyciela. Autor wielu publikacji.