REKOMENDACJE

NASI KLIENCI

LISTA NASZYCH ZADOWOLONYCH PARTNERÓW Z UCZELNI WYŻSZYCH

 •  Politechnika Świętokrzyska
 •  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 •  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 •  Uniwersytet Opolski
 •  Uniwersytet Śląski w Katowicach
 •  Warszawski Uniwersytet Medyczny
 •  Centrum Doskonalenia Kompetencji UP w Krakowie
 •  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża JP II w Białej Podlaskiej
 •  Uniwersytet Otwarty dla Nauczycieli UŚ w Katowicach
 •  Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej WUM Warszawa
 •  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 •  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego
 •  Centrum Dydaktyki Uniwersytetu Otwartego przy UŚ
 •  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 •  Uniwersytet w Białymstoku
 •  Politechnika Częstochowska
 •  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
 •  Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
 •  Politechnika Warszawska
 •  Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 •  Politechnika Łódźka
 •  Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 •  Akademia WSB

LISTA NASZYCH ZADOWOLONYCH PARTNERÓW ZE SZKÓŁ I PLACÓWEK EDUKACYJNYCH

 •  LO im. Władysława Jagiełły z Ząbkowicach Śląskich
 •  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 W Warszawie
 •  Szkoła Podstawowa nr 321 w Warszawie
 •  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Brzegu
 •  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie
 •  II LO imienia Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie
 •  Zespół Placówek Oświatowych w Złotnikach
 •  Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie
 •  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach
 •  Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Szkotowie
 •  Zespół Szkół w Damnicy
 •  Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
 •  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 •  Centrum Informacji i Transferu Technologii
 •  III LO im. Jana Pawła II w Grudziądzu
 •  IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu 
 •  II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu
 •  Elektroniczne Zakłady Naukowe we Wrocławiu
 •  SP nr 4 im. Por. Zbigniewa Kruszelnickiego ps. „Wilk” w Grudziądzu
 •  SP nr 5 im. Płk. Stanisława Sitka w Grudziądzu
 •  SP nr 18 im Bohaterów Westerplatte w Grudziądzu
 •  SP nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Grudziądzu
 •  Syntea Energize Value Lublin
 •  SP nr 12 im. Synów Pułku w Grudziądzu
 •  I LO im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu