NASI EKSPERCI

Zespół naszych trenerów to doświadczeni eksperci w swoich dziedzinach. Zapraszając trenerów do naszego zespołu kierujemy się nie tylko ich wiedzą merytoryczną a przede wszystkim ich doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie oraz kompetencjami trenerskimi. Dlatego posiadają oni wieloletnie, praktyczne doświadczenie, którym chętnie dzielą się na sali szkoleniowej. Mimo dużego doświadczenia, nasz zespół dba o swój rozwój i nieustanne podnosi swoje kompetencje.

Pracę naszych trenerów wspierają mentorzy, którzy pełnią rolę opiekunów programowych. Wspierają oni trenerów min. poprzez zaangażowanie programowe oraz obserwację. Podążając za zmianami i rozwojem w edukacji, nieustanie doskonalimy nasz zespół trenerski a także uczymy się od siebie nawzajem.

Regularnie spotykamy się na meetingach programowych, podczas których na bieżąco analizujemy potrzeby klientów i modyfikujemy nasze programy. Kreujemy też nową wiedzę i autorskie, innowacyjne propozycje rozwojowe. Dzięki współpracy z topowymi ośrodkami akademickimi mamy możliwość bieżącego analizowania i doskonalenia naszych programów.

 

Poznaj naszych doświadczonych mentorów i trenerów.

mgr Damian Godlewski

Opiekun merytoryczny w obszarze rozwoju osobistego i biznesu.
Członek zarządu Instytutu Innowacyjnej Edukacji, Dyrektor ds. szkoleń i sprzedaży. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Bankowej, Polsko – Angielskiej Szkoły Trenerów, Szkoły Coachingu. Trener w obszarze rozwoju osobistego oraz sprzedaży. Prywatnie muzyk – gitarzysta, podróżnik i właściciel agencji muzycznej Eventia
Ekspert w zakresie projektów i funduszy unijnych przeznaczanych na realizację usług szkoleniowych.

mgr Dorota Wlaźlak

Opiekun merytoryczny w obszarze innowacyjnej edukacji dla szkół Członek zarządu Instytutu Innowacyjnej Edukacji, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Szkoły Trenerów VCC. Trener i egzaminator w obszarze zarządzania projektami, akredytowany coach.
Menadżer z wieloletnim doświadczeniem, posiada doświadczenie we współpracy ze szkołami i uczelniami w obszarze innowacyjnych metod w edukacji.

dr inż. Michał Aibin

Opiekun merytoryczny kompetencji cyfrowych i informatyki. Współwłaściciel firmy CodeRunner. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, obecnie Profesor w British Columbia Institute of Technology w Vancouver w Kanadzie. Prywatnie pasjonat jeździectwa.

Mentor wspierający zespół trenerów w obszarach ogólnej edukacji IT, programowania w językach Java, C++, R, baz danych oraz Javascript, a także zarządzania projektami w biznesie.

mgr Tomasz Żelichowski

Opiekun merytoryczny w obszarze kompetencji cyfrowych Certyfikowany egzaminator oraz licencjonowany Microsoft Office Specialist. Posiada certyfikat ECDL Core oraz ECDL Advanced. Ukończył również specjalistyczne szkolenie trenerów do pracy z młodzieżą szkolną i osobami starszymi.
Od 12 lat trener szkoleń informatycznych oraz działalności biznesowej. Przeprowadził już ponad 7000 godzin w ramach szkoleń.

dr Tomasz Tokarz

Opiekun merytoryczny szkoleń dla szkół i uczelni Trener, coach, mediator, wykładowca akademicki. Absolwent studiów menedżerskich, szkoły trenerów biznesu, studiów coachingu, mediacji oraz systemowej terapii rodzin. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami.
Kluczowym obszarem jego działalności jest promowanie edukacji opartej na uznaniu podmiotowości ucznia i nauczyciela. Autor wielu publikacji.

mgr inż. Sławomir Jakóbczak

Trener szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych Wykładowca i instruktor prowadzący zajęcia z przedmiotów informatycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych a także na szkoleniach komercyjnych i unijnych.
Współpracuje Z CKU przy Politechnice Świętokrzyskiej jako certyfikowany instruktor Autodesk (AutoCAD) a także prowadzi zajęcia z DTP.

mgr inż. Kamil Wawrzeńczyk

Trener szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych Informatyk i trener technik IT, uzyskał tytuł magistra inżyniera elektrotechniki ze specjalnością automatyka na Politechnice Świętokrzyskiej. Pierwsze szkolenie poprowadził w 2009 roku.
Specjalista z zakresu Excela i VBA, jak również HTML, CSS, języków programowania jak Turbo Pascal, Delphi, C, C++ oraz PHP i Javascript.

mgr inż. Michał Kurzeja

Trener w obszarze IT Absolwent Politechniki Wrocławskiej, pomaga firmom skalować istniejące oprogramowanie, migrować do chmury, wprowadzać odpowiednie procesy programistyczne.
Członek wrocławskiego ITCorner, wielokrotnie prowadził warsztaty i prezentacje na temat rozwiązań chmurowych. Współzałożyciel Wroclaw Symfony Group skupiającej się na programowaniu w PHP.

mgr Marta Bujakowska

Trener szkoleń z języka angielskiego Absolwentka School for International Training, Brattleboro, Vermont, USA. Studiowała anglistykę na Uniwersytecie Śląskim i odbyła wiele kursów doskonalących w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
Trener, który z pasją wykorzystuje kreatywność, autonomię ucznia, refleksję, mindfulness, CLIL i wiele innych możliwości.

dr Tatiana Shvets

Trener szkoleń w obszarze blended learningu. Ekspert i trener w programie organizacji edukacyjnej Teach For Ukraine przy wsparciu World Bank.
Koordynator licznych badań. Trener dla dorosłych (certyfikat DVV), autorka wielu publikacji, stypendystka grantu mobilności House of Europe.

mgr Paweł Wach

CEO i założyciel agencji Robimy Social Media, zweryfikowanej jako Partnera w programie Meta Business Partners. Twórca autorskiego szkolenia „Reklamy, które działają i profile, które wciągają” ocenianego przez uczestników na 4.8/5.0. Audytor i konsultant wielu firm i agencji reklamowych w zakresie marketingu internetowego.

Anna Krzyżykowska

Trener w obszarze szkoleń związanych z edukacją Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauczyciel z pasją i zamiłowaniem
Koordynator programów edukacyjnych skierowanych dla szkół. Ekspert w obszarze nauczania metodą eksperymentu.

dr Dominika Hofman-Kozłowska

Trener w obszarze innowacyjnej edukacji, superwizor W obszarze naukowym podejmuje refleksję nad przyszłością i rozwojem edukacji integralnej, personalistycznej i demokratycznej. Jej życie kręci się wokół edukacji. Z fascynacją zgłębia tajniki edukacji alternatywnej.
W obszarze aktywności zawodowej kieruje Centrum Dydaktyki w Uniwersytecie Otwartym UŚ. Dodatkowo prowadzi szkolenia, głównie dla nauczycieli szkolnych, akademickich i edukatorów.

dr inż Mariusz Mol

Doktor nauk technicznych Politechniki Śląskiej, Chief Technical Officer w Code One. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć oraz szkoleń w obszarze IT, języków programowania, narzędzi programistycznych i systemów operacyjnych. Trener, manager i wykładowca z pasją łączący świat biznesu ze światem IT. Współzałożyciel startupu technologicznego AiMat, parter technologiczny Microsoft .

Jędrzej Walczyszyn

Trener w obszarze IT Grafik 3D pracujący w branży gamedev. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz DSW na wydziale Media kreatywne.
Zajmuje się modelowaniem oraz teksturowaniem modeli 3D pod kątem animacji i gier komputerowych. W swojej praktyce zawodowej pracował przy tworzeniu modeli mini na PC, MAC, konsole Xbox, Playstation 4, Nintendo Switch oraz urządzenia mobilne iOS i Android.

dr Beata Master

Trener kompetencji interpersonalnych, coach, mediator, wykładowca akademicki, autorka publikacji. Przeprowadziła ponad 550 godzin procesów indywidualnych oraz 3500 godzin trenerskich.
Kluczowym obszarem jej zainteresowań jest edukacja, rozwój oparty na wolności myślenia, bycia, działania oraz relacji. Zajmuje się na co dzień rozwijaniem wiedzy, kompetencji i umiejętności własnych.

mgr Agnieszka Deja

Opiekun merytoryczny w obszarze rozwoju osobistego i biznesu Akredytowany trener poprzez Międzynarodową Federację Coachingu (PCC ICF – Professional Certified Coach International Coach Federation); członek ICF Global, członek Zarządu ICF Polska, wykładowca akademicki, Social Skills Trainer, moderator Design Thinking. Mentorka wspierająca zespół trenerów Instytutu w obszarach coachingu, facylitacji, mediacji i analizy transakcyjnej. Ekspert w obszarze Design Thinking.

dr Maciej Gawlik

Specjalista w obszarze finansów, zarządzania i innowacyjności, trener biznesu Doktor ekonomii, trener biznesowy, przedsiębiorca w branży IT, z zamiłowania i doświadczenia startupowiec / innowator. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu analizy danych i procesów biznesowych, przetwarzania informacji oraz wnioskowania biznesowego.
Praktyk lean i skuteczny project manager, szybko adaptujący najnowsze trendy i rozwiązania, wyznawca filozofii Agile.

mgr inż. Przemysław Skrzek

Specjalista w obszarze zarządzania i informatyki, trener i coach biznesu Przedsiębiorca w branży IT, executive manager, pomysłodawca i animator wrocławskiego klastra firm informatycznych ITCorner. Za działania na rzecz rozwoju współpracy wrocławskich firm branży nowych technologii został wyróżniony nagrodą „Kreatywny Wrocławia 2019”.
Z pasji – trener biznesu, mentor w projektach startupowych, praktyk nowoczesnych metod zarządzania oraz muzyk.

dr Kinga Hoffmann-Burdzińska

Trener w obszarze diagnozowania i projektowania organizacji. Certyfikowany specjalista ds. zarządzania projektami (IPMA level D w obszarze R&D); ekspert HR. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy badawczo-dydaktycznej oraz pracy w obszarze zarządzania ludźmi w organizacji. Organizuje i prowadzi badania ilościowe i jakościowe ukierunkowane na opracowywanie praktycznych rozwiązań.
Autorka koncepcji systemu informatycznego wspierającego etatyzację w przedsiębiorstwach.

mgr Marcin Łączyński

Autor wielu gier szkoleniowych i edukacyjnych, Prezes firmy InteliGames. Autor bloga oraz wydanej w 2013 i wyróżnionej przez PTTB książki „Gry Szkoleniowe. Praktyczny Przewodnik”. Członek ISAGA (International Simulation And Gaming Association), członek rady programowej Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca m. in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Bankowej. Fan gier, grywalizacji i ich zastosowań praktycznych.

mgr Natalia Apolinarska

Trener szkoleń w obszarze Data Mining i Data Science. Ponad 6 lat zawodowo związana z uczeniem maszynowym oraz sztuczną inteligencją. Na co dzień realizuje projekty z obszaru zaawansowanej analizy danych, data science. Od kilku lat prowadzi szkolenia w obszarze statystyki, Data Mining, Data Science z wykorzystaniem popularnych narzędzi. Specjalistka z zakresu statystyki, Data Mining, Data Science, Python, R Project, Statistica, KNIME.

mgr Andrzej Chromiec

Konsultant, doradca, wdrożeniowiec, trener. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa informacji. Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001) . Realizuje i projekty w zakresie analizy bezpieczeństwa informacji (w tym ochrony danych osobowych), wdrożeń Systemów Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych, analizy narzędzi informatycznych w kontekście bezpieczeństwa.
Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektor Ochrony Danych.

dr Iwona Wendreńska

Wykładowca akademicki, trener, oligofrenopedagog z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Propagatorka: innowacyjności na wszystkich poziomach edukacji, realizacji idei szkoły jako organizacji uczącej się i organizacji kreatywnej, edukacji alternatywnej oraz wyzwalającego stylu nauczania-uczenia się.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów dla dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów, studentów oraz różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz animatorów.

To co dla nas ważne

Założyliśmy Instytut Innowacyjnej Edukacji ponieważ jesteśmy pasjonatami uczenia przez doświadczenie. Wierzymy, że wiedzę można przekazać w angażujący i pasjonujący sposób. Wiemy jak inspirować oraz nieszablonowo rozwijać umiejętności i kompetencje. W Instytucie Innowacyjnej Edukacji rozumiemy, jak ważne jest nauczanie skoncentrowane na efektach, dlatego naszym klientom proponujemy rozwiązania szyte na miarę, dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz specyfiki danej organizacji.

    Wysokie oceny naszych szkoleń to dla nas powód do dumy ale też świadomość odpowiedzialności za oferowaną jakość.