METODA EKSPERYMENTU W PROCESIE NAUCZANIA

O szkoleniu

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie wykorzystania metody eksperymentu w edukacji. W ramach szkolenia uczestnicy będą rozwijać umiejętności niezbędne do skutecznego i sprawnego korzystania z metody eksperymentu w połączeniu z innymi metodami aktywizującymi (np. odwrócona klasa, gamifikacja, metoda projektowa). Szkolenie ma charakter aktywny, uczestnicy tworzą własne scenariusze lekcji opartych na metodzie eksperymentu oraz projektują narzędzia przydatne do ich przeprowadzenia. Rozwijają także kompetencje zarządzania grupą, co ma kluczowe znaczenie w pracy z tą metodą. Istotą wprowadzania metody eksperymentu jest umiejętność aktywizacji studentów i uczniów, ukształtowania w nich umiejętności samodzielnej pracy badawczej zorientowanej na odkrywanie nowych zjawisk lub testowanie w praktyce poznanych teorii.

Dla kogo?

Każdy nauczyciel, wykładowca, edukator może wziąć w nim udział bez wychodzenia z domu. Warunek to posiadanie dostępu do komputera i Internetu.

Podczas szkolenia praktycznie uczymy:

Główne potrzeby i sposoby ich zaspokajania w odniesieniu do wartości wnoszonych przez metodę eksperymentu. Projektowanie eksperymentu – w oparciu o konkretne przykłady.

Narzędzia cyfrowe a metoda eksperymentu – jak je wykorzystać? Omówienie zasobów dostępnych w sieci, przegląd portali i narzędzi.

Praca własna uczestników, tworzenie scenariuszy lekcji opartych na metodzie eksperymentu. Facylitacja jako nowa rola prowadzącego.

Informacje organizacyjne

  • Każde szkolenie przygotowujemy w oparciu o realne potrzeby, Dlatego zapraszamy do konsultacji, które pozwolą nam przygotować rozwiązanie szyte na miarę. Standardowe szkolenie trwa 16h / 2 dni szkoleniowe.
  • Szkolenie realizujemy w siedzibie klienta, w ustalonych dniach i godzinach lub w formule online na platformie do prowadzenia dynamicznych szkoleń zdalnych.
  • W ramach szkolenia zapewniamy, przeprowadzanie szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat.
  • Wymagania: dostęp do komputera i Internetu

Dlaczego my?

Anna Krzyżykowska

Trener w obszarze szkoleń związanych z edukacją Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauczyciel z pasją i zamiłowaniem
Koordynator programów edukacyjnych skierowanych dla szkół. Ekspert w obszarze nauczania metodą eksperymentu.

dr Tomasz Tokarz

Opiekun merytoryczny szkoleń dla szkół i uczelni Trener, coach, mediator, wykładowca akademicki. Absolwent studiów menedżerskich, szkoły trenerów biznesu, studiów coachingu, mediacji oraz systemowej terapii rodzin. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami.
Kluczowym obszarem jego działalności jest promowanie edukacji opartej na uznaniu podmiotowości ucznia i nauczyciela. Autor wielu publikacji.