DYDAKTYKA CYFROWA W PRAKTYCE AKADEMICKIEJ

O szkoleniu

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych w dydaktyce.

Szkolenie ma charakter aktywny, uczestnicy tworzą własne scenariusze zajęć oraz projektują narzędzia przydatne do ich przeprowadzenia. Rozwijają także kompetencje zarządzania grupą, co ma kluczowe znaczenie w pracy z tą metodą. 

Dla kogo?

Każdy nauczyciel, wykładowca, edukator może wziąć w nim udział bez wychodzenia z domu. Warunek to posiadanie dostępu do komputera i Internetu.

Podczas szkolenia praktycznie uczymy:

Jak poprowadzić zajęcia w formule online, wykorzystując do tego dostępne platformy do zdalnej komunikacji. Jak w pełni wykorzystać funkcjonalności, jakie dają platformy.

Z jakich aplikacji i narzędzi skorzystać, aby prowadzone zajęcia były atrakcyjne i angażujące dla studentów i jak je zaimplementować do wybranej platformy edukacyjnej.

Jakie narzędzia online wykorzystać, aby sprawdzać postępy w nauce, testować i weryfikować wiedzę studentów oraz gdzie w sieci szukać inspiracji w obszarze zdalnego nauczania, z których warto korzystać.

Informacje organizacyjne

  • Każde szkolenie przygotowujemy w oparciu o realne potrzeby, Dlatego zapraszamy do konsultacji, które pozwolą nam przygotować rozwiązanie szyte na miarę. Standardowe szkolenie trwa 16h / 2 dni szkoleniowe.
  • Szkolenie realizujemy w siedzibie klienta, w ustalonych dniach i godzinach lub w formule online na platformie do prowadzenia dynamicznych szkoleń zdalnych.
  • W ramach szkolenia zapewniamy, przeprowadzanie szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat.
  • Wymagania: dostęp do komputera i Internetu.

Informacje organizacyjne

mgr Ewa Dębska

Trener w zakresie edukacji online i dydaktyki cyfrowej Koordynator i konsultant Centrum Dydaktyki Akademickiej, trener w zakresie nauczania wspieranego narzędziami cyfrowymi, metodyki pracy zespołowej i uczenia się we współpracy oraz informacji zwrotnej.
Z wykształcenia nauczyciel z kulturoznawczym fundamentem oraz zamiłowaniem do edukacji alternatywnej i myślenia o nauczaniu w kategoriach projektowania środowiska sprzyjającego uczeniu się. Zainteresowana także tematyką Agile i jej adaptacją do potrzeb edukacyjnych.

dr Tomasz Tokarz

Opiekun merytoryczny szkoleń dla szkół i uczelni Trener, coach, mediator, wykładowca akademicki. Absolwent studiów menedżerskich, szkoły trenerów biznesu, studiów coachingu, mediacji oraz systemowej terapii rodzin. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami.
Kluczowym obszarem jego działalności jest promowanie edukacji opartej na uznaniu podmiotowości ucznia i nauczyciela. Autor wielu publikacji.