PROGRAMOWANIE w języku Java/.NET/Python

O szkoleniu

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności programowania w języku Java/.NET/Python (osobne szkolenia dla każego języka) oraz zapoznanie się z platformą tworzenia aplikacji webowych. Program szkolenia ułożony jest tak, by dostarczał wiedzy niezbędnej do późniejszego zrozumienia platformy, umiejętności pisania i debuggowania kodu. Warsztaty prowadzone są z użyciem narzędzi stosowanych przy prawdziwych projektach (IDE, kontrola wersji, testowanie, notacja UML) tak, aby walory praktyczne szkolenia były jak największe.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do programistów, pragnących poznać język Java/C++/Python.

Podczas szkolenia praktycznie uczymy:

Poznasz najważniejsze koncepcje, które są podstawą danego języka programowania.

W trakcie szkolenia zapoznamy się z obsługą IDE, czyli narzędzi do edycji kodu

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się jak współdzielić kod, poprzez użycie narzędzi kontroli wersji, takich jak Git czy SVN

Informacje organizacyjne

  • Każde szkolenie przygotowujemy w oparciu o realne potrzeby, dlatego zapraszamy do konsultacji, które pozwolą nam przygotować rozwiązanie szyte na miarę
  • Szkolenie realizujemy w siedzibie klienta, w ustalonych dniach i godzinach
  • W ramach szkolenia zapewniamy dojazd trenera, przeprowadzanie szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat.

Dlaczego my?

dr inż. Michał Aibin

Opiekun merytoryczny kompetencji cyfrowych i informatyki. Współwłaściciel firmy CodeRunner. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, obecnie Profesor w British Columbia Institute of Technology w Vancouver w Kanadzie. Prywatnie pasjonat jeździectwa.

Mentor wspierający zespół trenerów w obszarach ogólnej edukacji IT, programowania w językach Java, C++, R, baz danych oraz Javascript, a także zarządzania projektami w biznesie.

mgr inż. Kamil Wawrzeńczyk

Trener szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych Informatyk i trener technik IT, uzyskał tytuł magistra inżyniera elektrotechniki ze specjalnością automatyka na Politechnice Świętokrzyskiej. Pierwsze szkolenie poprowadził w 2009 roku.
Specjalista z zakresu Excela i VBA, jak również HTML, CSS, języków programowania jak Turbo Pascal, Delphi, C, C++ oraz PHP i Javascript.