TECHNOLOGIE INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNE W DYDAKTYCE

O szkoleniu

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjny w dydaktyce. Chodzi o zapoznanie uczestników z możliwościami jakie daje zastosowanie TIK w nauczaniu konkretnych przedmiotów. W ramach szkolenia uczestnicy będą rozwijać umiejętności niezbędne do skutecznego i sprawnego korzystania z TIK. Szkolenie ma charakter aktywny, Uczestnicy tworzą własne scenariusze zajęć oraz projektują narzędzia przydatne do ich przeprowadzenia. Rozwijają także kompetencje zarządzania grupą. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy potrafią min. tworzyć gry dla uczniów, zrobić sprawdzian, który sam się sprawdzi, stosować quizy, kody qr, wirtualne escape roomy,tworzyć mulitmedialne pokazy.

Dla kogo?

Każdy nauczyciel, wykładowca, edukator może wziąć w nim udział bez wychodzenia z domu. Warunek to posiadanie dostępu do komputera i Internetu.

Podczas szkolenia praktycznie uczymy:

TIK  W NAUCZANIU

Gdzie szukać i jak zastosować podstawowe narzędzia TIK przydatne w pracy z uczniami oraz studentami. Przegląd dostępnych platform i narzędzi.

TIK W DZIAŁANIU

Doświadczenie TIK poprzez tworzenie własnych scenariuszy zajęć w oparciu o poznane narzędzia i platformy TIK. Praca w grupach.

FACYLITACJA PROCESU

Zmiana roli prowadzącego z nauczyciela w facylitatora procesu uczenia się. Jak pracować z wykorzystaniem metodologii TIK aby wpierać zaangażowanie i motywację uczniów i studentów.

Informacje organizacyjne

  • Każde szkolenie przygotowujemy w oparciu o realne potrzeby, Dlatego zapraszamy do konsultacji, które pozwolą nam przygotować rozwiązanie szyte na miarę. Standardowe szkolenie trwa 16h / 2 dni szkoleniowe.
  • Szkolenie realizujemy w siedzibie klienta, w ustalonych dniach i godzinach lub w formule online na platformie do prowadzenia dynamicznych szkoleń zdalnych.
  • W ramach szkolenia zapewniamy, przeprowadzanie szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat.
  • Wymagania: dostęp do komputera i Internetu

dr Tomasz Tokarz

Opiekun merytoryczny szkoleń dla szkół i uczelni Trener, coach, mediator, wykładowca akademicki. Absolwent studiów menedżerskich, szkoły trenerów biznesu, studiów coachingu, mediacji oraz systemowej terapii rodzin. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami.
Kluczowym obszarem jego działalności jest promowanie edukacji opartej na uznaniu podmiotowości ucznia i nauczyciela. Autor wielu publikacji.

dr inż Mariusz Mol

Doktor nauk technicznych Politechniki Śląskiej, Chief Technical Officer w Code One. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć oraz szkoleń w obszarze IT, języków programowania, narzędzi programistycznych i systemów operacyjnych. Trener, manager i wykładowca z pasją łączący świat biznesu ze światem IT. Współzałożyciel startupu technologicznego AiMat, parter technologiczny Microsoft .