DYDAKTYKA PRZEDMIOTOWA NA UNIWERSYTECIE OPOLSKIM

Dydaktyka przedmiotowa w języku angielskim to szkolenie, jakie Instytut zrealizuje dla pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego. Szkolenie ma na celu poprawę jakości dydaktyki poprzez podniesienie kompetencji językowych wykładowców oraz wyposażenie ich w metody dydaktyczne, pomagające w efektywnym przekazywaniu wiedzy na zajęciach ze studentami zagranicznymi. Szkolenie jest realizowany w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”.

Udostępnij

Zobacz więcej

Aktualności

IV edycja Edu360

IV edycja EDU360 już  8- 9 grudnia 2023. Już dziś możemy